Home
 Acknowledgements
 Call for Papers
 Call for Special Sessions
 Topical Workshop
 Committees & Sponsors
 Keynote Speakers
 Special Session Organizers
 Program "NEW!!"
 Author Pages
 Registration
 Venue & Accommodation
 Location
 Travel
 Contact
3M-NANO Society
3M-NANO 2011
3M-NANO 2012
3M-NANO 2013
3M-NANO 2014
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2017
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2022
3M-NANO 2023
IEEE NMDC
 
Contact

3M-NANO 2021 Secretariat:

3M-NANO@cust.edu.cn
3m.nano.secretariat@gmail.com

Phone: +86 431 85582926
Mobile: +86 13578985670
           +86 15948381925
Fax: +86 431 85582925
  IEEE 3M-NANO 2021 Program Committee  
 
 

 

Nitin Afzulpurkar (TH)

Viktor Koledov (RU)

Minoru Seki (JP)

Gursel Alici (AU)

Kostadin Kostadinov (BG)

Yajing Shen (HK)

Wei Tech Ang (SG)

Wai Chiu King Lai (HK)

Wen-Pin Shih (TW)

Fumihito Arai (JP)

Pierre Lambert (BE)

Bijan Shirinzadeh (AU)

Karl Böhringer (US)

Richard Leach (UK)

Albert Sill (DE)

Aude Bolopion (FR)

Jeong-Soo Lee (KR)

Metin Sitti (US)

Barthelemy Cagneau (FR)

Li Li (CN)

Santiago Solares (US)

Shoou-Jinn Chang (TW)

Wen Li (US)

Young Jae Song (KR)

Weihai Chen (CN)

Wen-Jung Li (HK)

Zhengxun Song (CN)

Yunfei Chen (CN)

Yangmin Li (MO)

Zhao Su (SG)

Yu-Bin Chen (TW)

Liwei Lin (US)

Daoheng Sun (CN)

Zhihui Chen (CN)

Zhongxu Lian (CN)

Dong Sun (HK)

Po-Wen Chiu (TW)

Xianping Liu (UK)

Chunlei Tan (FI)

Gilles Dambrine (FR)

Yan Liu (CN)

Hui Tang (CN)

Stefan Dimov (UK)

Paolo Lugli (DE)

Ivo Utke (CH)

Ran Ding (CN)

Philippe Lutz (FR)

Deqiang Wang (CN)

Lixin Dong (US)

Bill Milne (UK)

Fei Wang (CN)

Ruxu Du (HK)

Reza Moheimani (AU)

Huiquan Wang (CN)

Kornel Ehmann (US)

Michael Molinari (FR)

Qingkang Wang (CN)

Mady Elbahri (DE)

Lars Montelius (SE)

Weidong Wang (CN)

Chris Ewels (FR)

SangJun Moon (KR)

Wenhui Wang (CN)

Vladimir Falko (UK)

Rakesh Murthy (US)

Martin Wegener (DE)

Fengzhou Fang (CN)

Cun-Zheng Ning (US)

Dongshan Wei (CN)

Antoine Ferreira (FR)

Cagdas Onal (US)

Zhipeng Wei (CN)

Michaël Gauthier (FR)

Inkyu Park (KR)

Zhankun Weng (CN)

L. Jay Guo (US)

Babak Parviz (US)

Wenming Xi (CN)

Shuxiang Guo (JP)

Changsi Peng (CN)

Hui Xie (CN)

Sinan Haliyo (FR)

Xiaogang Peng (CN)

Hongmei Xu (CN)

Tawfique Hasan (UK)

Yves-Alain Peter (CA)

Yoko Yamanishi (JP)

Martin Hoffmann (DE)

Wilhelm Pfleging (DE)

Yuen Kuan Yong (AU)

Zhen Hu (CN)

Valentin Popov (DE)

Yong Yue (UK)

Han Huang (AU)

Manel Puig-Vidal (ES)

Alice Zhang (CN)

Qiang Huang (US)

Lehua Qi (CN)

Jin Zhang (CN)

Wenhao Huang (CN)

Linmao Qian (CN)

John Zhang (US)

Futoshi Iwata (JP)

Long Que (US)

Qing Zhang (SG)

Baohua Jia (AU)

Ivo Rangelow (DE)

Xianmin Zhang (CN)

Yoshiaki Kanamori (JP)

Weibin Rong (CN)

Ziang Zhang (CN)

Jayantha Katupitiya (AU)

Changhai Ru (CN)

Quan Zhou (FI)

Tomohiro Kawahara (JP)

Mariaana Savia (FI)

Hanxing Zhu (UK)

Beomjoon Kim (JP)

 

 

 


 
    Sponsoring Organizations