Home
 Acknowledgements
 Call for Papers
 Call for Special Sessions
 Topical Workshop
 Committees & Sponsors
 Keynote Speakers
 Special Session Organizers
 Program "NEW!!"
 Author Pages
 Registration
 Venue & Accommodation
 Location
 Travel
 Contact
3M-NANO Society
3M-NANO 2011
3M-NANO 2012
3M-NANO 2013
3M-NANO 2014
3M-NANO 2015
3M-NANO 2016
3M-NANO 2018
3M-NANO 2019
3M-NANO 2020
3M-NANO 2021
3M-NANO 2022
3M-NANO 2023
3M-NANO 2024
3M-NANO 2025
 
Contact

3M-NANO 2017 Secretariat:

3M-NANO@cust.edu.cn
3m.nano.secretariat@gmail.com

Phone: +86 431 85582926
Mobile: +86 13578985670
           +86 15948381925
Fax: +86 431 85582925
  IEEE 3M-NANO 2017 Program Committee  
 
 
   

Nitin Afzulpurkar (TH)

Beomjoon Kim (JP)

Minoru Seki (JP)

Gursel Alici (AU)

Viktor Koledov (RU)

Yajing Shen (HK)

Wei Tech Ang (SG)

Kostadin Kostadinov (BG)

Wen-Pin Shih (TW)

Fumihito Arai (JP)

Wai Chiu King Lai (HK)

Bijan Shirinzadeh (AU)

Karl Böhringer (US)

Pierre Lambert (BE)

Albert Sill (DE)

Aude Bolopion (FR)

Richard Leach (UK)

Metin Sitti (US)

Barthelemy Cagneau (FR)

Jeong-Soo Lee (KR)

Santiago Solares (US)

Shoou-Jinn Chang (TW)

Li Li (CN)

Young Jae Song (KR)

Weihai Chen (CN)

Wen Li (US)

Zhengxun Song (CN)

Yunfei Chen (CN)

Wen-Jung Li (HK)

Zhao Su (SG)

Yu-Bin Chen (TW)

Yangmin Li (MO)

Daoheng Sun (CN)

Zhihui Chen (CN)

Liwei Lin (US)

Dong Sun (HK)

Po-Wen Chiu (TW)

Xianping Liu (UK)

Chunlei Tan (FI)

Gilles Dambrine (FR)

Yan Liu (CN)

Hui Tang (CN)

Stefan Dimov (UK)

Paolo Lugli (DE)

Ivo Utke (CH)

Ran Ding (CN)

Philippe Lutz (FR)

Deqiang Wang (CN)

Lixin Dong (US)

Bill Milne (UK)

Fei Wang (CN)

Ruxu Du (HK)

Reza Moheimani (AU)

Huiquan Wang (CN)

Kornel Ehmann (US)

Michael Molinari (FR)

Qingkang Wang (CN)

Mady Elbahri (DE)

Lars Montelius (SE)

Wenhui Wang (CN)

Chris Ewels (FR)

SangJun Moon (KR)

Martin Wegener (DE)

Vladimir Falko (UK)

Rakesh Murthy (US)

Dongshan Wei (CN)

Fengzhou Fang (CN)

Cun-Zheng Ning (US)

Zhankun Weng (CN)

Antoine Ferreira (FR)

Cagdas Onal (US)

Wenming Xi (CN)

Michaël Gauthier (FR)

Inkyu Park (KR)

Hui Xie (CN)

L. Jay Guo (US)

Babak Parviz (US)

Hongmei Xu (CN)

Shuxiang Guo (JP)

Changsi Peng (CN)

Yoko Yamanishi (JP)

Sinan Haliyo (FR)

Xiaogang Peng (CN)

Yuen Kuan Yong (AU)

Tawfique Hasan (UK)

Yves-Alain Peter (CA)

Yong Yue (UK)

Martin Hoffmann (DE)

Wilhelm Pfleging (DE)

Alice Zhang (CN)

Zhen Hu (CN)

Valentin Popov (DE)

Jin Zhang (CN)

Han Huang (AU)

Manel Puig-Vidal (ES)

John Zhang (US)

Qiang Huang (US)

Lehua Qi (CN)

Qing Zhang (SG)

Wenhao Huang (CN)

Linmao Qian (CN)

Xianmin Zhang (CN)

Futoshi Iwata (JP)

Long Que (US)

Ziang Zhang (CN)

Baohua Jia (AU)

Ivo Rangelow (DE)

Quan Zhou (FI)

Yoshiaki Kanamori (JP)

Weibin Rong (CN)

Hanxing Zhu (UK)

Jayantha Katupitiya (AU)

Changhai Ru (CN)

Tomohiro Kawahara (JP)

Mariaana Savia (FI)

 

>>
IEEE 3M-NANO 2017 Committees :
 
    Sponsoring Organizations